502 977 075 biuro@irtsys.pl

Zastosowanie

Obronność i systemy ochrony

Pomiarowe kamery termowizyjne i obrazowe spektroradiometry podczerwieni pozwalają na wykonywanie pomiarów sygnatury podczerwieni celów wojskowych, które umożliwiają opracowanie systemów obserwacyjnych przeznaczonych do automatycznego wykrywania i rozpoznawania potencjalnych zagrożeń.
Obserwacyjne urządzenia pracujące w różnych zakresach promieniowania od zakresu promieniowania widzialnego aż do dalekiej podczerwieni pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa obiektom infrastruktury krytycznej.
W ofercie Firmy w zakładce Produkty znajdziecie Państwo oferowane systemy pomiarowe i obserwacyjne przeznaczone dla bezpieczeństwa i obronności.

Badania

Pomiarowe kamery termowizyjne i obrazowe spektroradiometry podczerwieni to urządzenia pomiarowe, których zastosowanie w laboratoriach badawczych jest niezbędne dla potrzeb prowadzenia badań związanych z analizą rozkładów ciepła.
Pomiarowe kamery termowizyjne będące w ofercie Firmy pozwalają na wykonywanie pomiarów procesów bardzo szybkozmiennych – rejestracja termogramów z częstotliwością powyżej 1 kHz, procesów wymagających wysokiej rozdzielczości – matryca detektorów1280 x 1024, procesów wymagających rejestracji multispektralnych – jednoczesna rejestracja w 8 podzakresach widmowych, procesów o dużej dynamice temperaturowej – kamery z wbudowaną opcją High Dynamic Range HDR.
Obrazowe spektroradiometry podczerwieni HyperCam to unikatowe urządzenia pomiarowe umożliwiające rejestrację danych hiperspektralnych, które umożliwiają przeprowadzenie analiz spektralnych monitorowanego procesu. Z użyciem spektroradimetrów HyperCam można wykonać pomiary i analizy zagrożeń związanych z emisją szkodliwych gazów, wykonać pomiary związane z analizą podłoży geologicznych czy emisją gazów cieplarnianych.

W ofercie Firmy w zakładce Produkty znajdziecie Państwo oferowane systemy pomiarowe i obserwacyjne przeznaczone dla realizacji badań naukowych.

Przemysł

Kamery obserwacyjne z zakresu promieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni wyposażone w specjalnie opracowane matryce detektorów umożliwiają prowadzenie nadzoru nad procesami spawania i bezpośrednie, niezakłócone prowadzenie obserwacji w rejonie spawu. Kamery typu HDR szeroko stosowane są do realizacji zadań w ramach prowadzenia walidacji poprawności przebiegu procesu spawania.
Obrazowe spektroradiometry podczerwieni HyperCam umożliwiają wykonywanie pomiarów umożliwiające całodobowy monitoring procesów produkcyjnych związanych z emisją gazów z jednoczesnym wykrywaniem gazów niebezpiecznych dla środowiska. HyperCam dzięki możliwości zamontowania na samolocie lub śmigłowcu pozwala na realizację obserwacji w celu wykrywania skażeń chemicznych na dużych obszarach, a analiza danych hyperspekralnych pozwala na szacowanie rozmiarów skażeń.
W ofercie Firmy w zakładce Produkty znajdziecie Państwo oferowane systemy pomiarowe i obserwacyjne przeznaczone dla realizacji zadań w ramach produkcji przemysłowych i monitoringu środowiska.