502 977 075 biuro@irtsys.pl

Obrazowe spektroradiometry podczerwieni

Obrazowy spektroradiometr podczerwieni Hyper-Cam to zaawansowany pasywny system obrazowania hiperspektralnego w podczerwieni, który łączy wysoką rozdzielczość przestrzenną i spektralną. Dostarcza radiometrycznie skalibrowane dane w czasie rzeczywistym do wykrywania i identyfikacji gazu i ciał stałych.

Zastosowania Obrazowego spektroradiometru podczerwieni HyperCam

 • Analiza spalin silników np. odrzutowych
 • Analiza spalin wydobywających się z kominów
 • Wykrywanie gazowych skażeń chemicznych
 • Analiza emisji gazów cieplarnianych z elektrowni
 • Wykrywanie skażeń na powierzchni gleby
 • Wykrywanie nieszczelności gazociągów
 • Pomiar charakterystyk spektralnych
 • Ocena emisji gazów z terenów zurbanizowanych

Emisje metanu ze sceny płytkiego jeziora obserwowane za pomocą Hyper-Cam. (Macmillan Publishers Ltd: Nature Climate Change, © 2015. Credit: Magnus Gålfalk/Linköping University.)

Oprogramowanie D&I Hyper-Cam LW & Reveal zapewnia obrazowanie chemiczne w czasie rzeczywistym.

Hyper-Cam może być stosowany jako zaawansowane rozwiązanie do obrazowania hiperspektralnego w lotniczej spektroskopii w podczerwieni.
Platforma Airborne jest wyposażona w system stabilizacji i lustro kompensacji ruchu obrazu, które pozwala korzystać z Hyper-Cam z samolotu w celu mapowania rozległych obszarów i uzyskiwania wyraźnych, wysokiej jakości informacji spektralnych.

Niektóre kluczowe specyfikacje obejmują

 • Wysoka czułość: Doskonały stosunek sygnału do szumu (SNR) umożliwia wykrywanie słabych sygnałów
 • Rozdzielczość spektralna wybierana przez użytkownika do 1 cm-1
 • Tryby pozyskiwania mapowania
Zmotoryzowany polaryzator umożliwia pomiary hiperspektralne w liniowym stanie polaryzacji pod kątem zdefiniowanym przez użytkownika. Pozwala to na lepsze wykrywanie obiektów, takich jak obiekty sztuczne, zanieczyszczenia powierzchni i filmy płynne.

Polaryzator jest zamontowany na stopniu obrotu o 360°, z możliwością ciągłego dostrajania kąta, między czujnikiem a modułem kalibracyjnym.

Dostępne rodzaje obiektywów do Hyper-Cam

 • 0,25 ×, FOV 24 × 20 °
 • 3,5 ×, FOV 1,8 × 1,5 °
 • 0,5 ×, FOV 12 × 10 °
 • na zamówienie inny kąt pola widzenia.

Obrazowy spektroradiometr podczerwieni Hyper-Cam Metan zaprojektowany został do wykrywania w czasie rzeczywistym i identyfikacji wycieków i emisji gazu metanowego (CH4).

Hyper-Cam Metan jest łatwa w użyciu i idealnie nadaje się do wykrywania wycieków gazu i mapowania metanu w dużych lub trudno dostępnych obszarach. Dzięki zintegrowanemu systemowi kalibracji, Hyper-Cam Methane może być używany w konfiguracji autonomicznej (bezzałogowej) przez ponad 24 godziny.

Kluczowe zalety

 • Szybka wizualizacja wycieków i emisji
 • Wykrywanie małych ilości metanu (1 ppm, w zależności od warunków otoczenia) ze względu na wysoką czułość
 • Bierne monitorowanie rozległych obszarów

Rodzaje obrazowych spektroradiometrów Hyper-Cam

Obrazowy spektroradiometr podczerwieni HyperCam z zakresu średniej podczerwieni

Rodzaj HyperCam

Zakres widmowy

Rozdzielczość

FOV

Rozdzielczość spektralna

HYPER-CAM MW

3 – 5 μm

320 × 256

6.4° × 5.1°

0.25 cm-1

HYPER-CAM MWE

1.5 – 5 μm

HYPER-CAM MW FAST

3 – 5 μm

HYPER-CAM MWE FAST

1.5 – 5.4 μm

Obrazowy spektroradiometr podczerwieni HyperCam z zakresu dalekiej podczerwieni

Rodzaj HyperCam

Zakres widmowy

Rozdzielczość

FOV

Rozdzielczość spektralna

HYPER-CAM Methane

7.4 – 8.3 μm

320 × 256

6.4° × 5.1°

0.25 cm-1

HYPER-CAM MW NB

7.4 – 8.3 μm

HYPER-CAM LW

7.7 – 11.8 μm

HYPER-CAM XLW

7.35 – 13.5 μm