502 977 075 biuro@irtsys.pl

Kamery z zakresu dalekiej podczerwieni LWIR

Kamery z zakresu dalekiej podczerwieni (LWIR) pracują w zakresie długości fal od 8,0 µm do 14,0 µm. Kamery przedstawione w ofercie przeznaczone są do systemów obserwacji średniego zasięgu dla potrzeb bezpieczeństwa i obronności. Kamery LWIR wyposażone w najnowocześniej matryce detektorów podczerwieni oraz w obiektywy o zmiennej ogniskowej co pozwala na prowadzenia obserwacji w szerokim jak również w wąskim kącie pola widzenia.

Kamery LWIR są towarami podwójnego zastosowania w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia nr 428/2009 i obrót nimi podlega ustawie Dz. U. 2000 Nr 119 poz. 1250 wraz ze zmianami.

Kamera obserwacyjna TULIP LWIR

Kamera obserwacyjna TULIP LWIR wyposażona jest w matrycą mikrobolometrycznych detektorów niechłodzonych, w różnych wariantach obiektywów stałej ogniskowej, o kompaktowej budowie przeznaczonej do platform powietrznych, przenośnych systemów mobilnych z ograniczoną głośnością pracy np. lornetki obserwacyjne.

Kamera obserwacyjna TULIP  LWIR

Rodzaj kamery

Rozdzielczość

NETD

Dostępne obiektywy

Interfejs komunikacyjny

TULIP 384

384(H)286V)
25 µm

< 50mK

dostępnych 9 typów obiektywów

Wyjście obrazowe NTSC lub PAL

Kontrola parametrów: RS-422 Full Duplex / Ethernet

 

TULIP 640

640(H)x512(V)
17 µm

< 50mK

dostępnych 9 typów obiektywów

Wyjście obrazowe NTSC lub PAL

Kontrola parametrów: RS-422 Full Duplex / Ethernet

TULIP 640H

640(H)x512(V)
17 µm

< 32mK

dostępnych 9 typów obiektywów

Wyjście obrazowe NTSC lub PAL

Kontrola parametrów: RS-422 Full Duplex / Ethernet

 

Kamera obserwacyjna ORCHID LWIR

Kamera obserwacyjna ORCHID LWIR wyposażona jest w obiektyw o zmiennej ogniskowej w trzech wariantach: obiektyw 15 – 100mm, obiektyw 25 – 145mm i obiektyw 25– 225mm.

Kamera obserwacyjna ORCHID LWIR

ORCHID LWIR 384 C100 384(H)x288 (V)
25 µm
< 50mK

Obiektyw 15 – 100 mm

Wide: 35°(H) x 27°(V)

Narrow: 5.5°(H) x 4.1°(V)

Wyjście obrazowe NTSC lub PAL

Kontrola parametrów: RS-422 Full Duplex / Ethernet

ORCHID LWIR 384 C145

384(H)x288
(V)

25 µm

< 50mK

Obiektyw 25 – 145 mm

Wide: 22.0°(H) x 16.4°(V)

Narrow: 3.8°(H) x 2.8°(V)

Wyjście obrazowe NTSC lub PAL

Kontrola parametrów: RS-422 Full Duplex / Ethernet

ORCHID LWIR 384 C225

384(H)x288
(V)

25 µm

< 50mK

Obiektyw 25 – 225 mm

Wide: 22.0°(H) x 16.4°(V)

Narrow: 2.4°(H) x 1.8°(V)

Wyjście obrazowe NTSC lub PAL

Kontrola parametrów: RS-422 Full Duplex / Ethernet

ORCHID LWIR 640 C100 640(H)x512 (V)
17 µm
< 50mK

Obiektyw 15 – 100 mm

Wide: 40°(H) x 30°(V)

Narrow: 6.2° (H) x 4.7°(V)

Wyjście obrazowe NTSC lub PAL

Kontrola parametrów: RS-422 Full Duplex / Ethernet

ORCHID LWIR 640 C145 640(H)x512 (V)
17 µm
< 50mK

Obiektyw 25 – 145 mm

Wide: 25°(H) x 19°(V)

Narrow: 4.3° (H) x 3.2°(V)

Wyjście obrazowe NTSC lub PAL

Kontrola parametrów: RS-422 Full Duplex / Ethernet

ORCHID LWIR 640 C225 640(H)x512 (V)
17 µm
< 50mK

Obiektyw 25 – 225 mm

Wide: 25°(H) x 19°(V)

Narrow: 2.7°(H) x 2°(V)

Wyjście obrazowe NTSC lub PAL

Kontrola parametrów: RS-422 Full Duplex / Ethernet

Zasięgi wykrycia, rozpoznania i  identyfikacji
ORCHID LWIR 384 C100
Cel Wykrycie Rozpoznanie Identyfikacja Uwagi
NATO 2.3m x 2.3 m 3 700 m 1 700 m 900 m  
Człowiek 0.7m x 1.5m 1 500 m 700 m 300 m

ORCHID LWIR 384 C145

Cel Wykrycie Rozpoznanie Identyfikacja Uwagi
NATO 2.3m x 2.3 m 5 200 m 2 500 m 1 300 m  
Człowiek 0.7m x 1.5m 2 100 m 1 000 m 500 m

ORCHID LWIR 384 C225

Cel Wykrycie Rozpoznanie Identyfikacja Uwagi
NATO 2.3m x 2.3 m 8 400 m 3 900 m 2 000 m  
Człowiek 0.7m x 1.5m 3 400 m 1 600 m 800 m

ORCHID LWIR 640 C100

Cel Wykrycie Rozpoznanie Identyfikacja Uwagi
NATO 2.3m x 2.3 m 5 000 m 2 200 m 1 100 m  
Człowiek 0.7m x 1.5m 2 300 m 1 000 m 400 m

ORCHID LWIR 640 C145

Cel Wykrycie Rozpoznanie Identyfikacja Uwagi
NATO 2.3m x 2.3 m 7 400 m 3 400 m 1 800 m  
Człowiek 0.7m x 1.5m 3 300 m 1 500 m 600 m

LRC3Z-HD C1200

Cel Wykrycie Rozpoznanie Identyfikacja Uwagi
NATO 2.3m x 2.3 m 11 800 m 5 300 m 2 800 m  
Człowiek 0.7m x 1.5m 5 000 m 2 100 m 1 100 m

 

Kamera obserwacyjna OAK LWIR

Kamera obserwacyjna OAK LWIR wyposażona w obiektyw o dwóch kątach pola widzenia z możliwością przełączenia skokowego. Kamera przygotowana do instalacji i integracji z systemami kierowania ogniem.

Kamera obserwacyjna OAK LWIR

Rodzaj kamery Rozdzielczość NETD Dostępne obiektywy Interfejs komunikacyjny
OAK LWIR 384

384(H)x288 (V)

25 µm

< 50mK

Wide: 12.2°(H) x 9.2° (V)

Narrow: 4.1°(H) x 3.1° (V)

Wyjście obrazowe NTSC lub PAL

Kontrola parametrów: RS-422 Full Duplex / Ethernet

OAK LWIR 640

640(H)x512 (V)

17 µm

< 50mK

Wide: 13.8°(H) x 10.4° (V)

Narrow: 4.6°(H) x 3.4° (V)

Wyjście obrazowe NTSC lub PAL

Kontrola parametrów: RS-422 Full Duplex / Ethernet