Prowadzenie szkoleń

Oferujemy usługi związane z prowadzeniem szkoleń w zakresie techniki podczerwieni, obsługi kamer podczerwieni i pirometrów, pomiarów termowizyjnych, wielospektralnych i hyperspektralnych metod obrazowania.